Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

Obchodní podmínky

 

Obchodní podmínky

Níže uvedené obchodní podmínky se vztahují na nákup zboží v internetovém obchodě www.lacina-koupe.wbs.cz a řídí se platným právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění, zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění a zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Obchodní podmínky blíže vymezují práva a povinnosti prodávajícího (LACiná KOupě) a kupujícího (zákazník, spotřebitel).

 

Návrh na uzavření kupní smlouvy (objednávka) a kupní smlouva

 • Způsob objednávání zboží naleznete v sekci „Jak nakupovat“
   
 • Odesláním objednávky kupujícím v internetovém obchodě www.lacina-koupe.wbs.cz se objednávka stává závaznou a je návrhem na uzavření kupní smlouvy (dále jen „návrh“). Kupní smlouva je uzavřena okamžikem doručení závazného souhlasu s návrhem prodávajícího kupujícímu, tj. závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího formou potvrzujícího e-mailu.
   
 • Odesláním závazné objednávky (návrhu) kupující stvrzuje, že je seznámen s obchodními podmínkami a souhlasí s nimi.
   
 • Předmětem kupní smlouvy je zboží objednané v internetovém obchodě www.lacina-koupe.wbs.cz.
   
 • Ceny zboží jsou vyznačeny u jednotlivých položek zboží a jsou uváděny včetně DPH.
   
 • Fotografie zboží jsou autentické, barva zboží se však může lišit v závislosti na schopnosti rozlišení fotoaparátu.
   
 • Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího v okamžiku zaplacení kupní ceny a jeho převzetím.

 

Platba

 • Platební podmínky naleznete v sekci „Jak zaplatit“.

 

 Vyzvednutí/zaslání zboží

 • Zboží si můžete vyzvednout osobně v otevírací době příslušné provozovny nebo Vám jej zašleme prostřednictvím České pošty, s.p., a to jako doporučený balík, na dobírku, balík do ruky, balík na poštu (způsob doručení zboží si zvolíte v objednávce – viz. sekce „Jak nakupovat“).
   
 • V případě osobního vyzvednutí v provozovně prodávajícího neplatíte částku za poštovné.
   
 • Při zaslání zásilky prostřednictvím České pošty, s.p. je cena doporučeného balíku  70,- Kč a v případě dobírky 115,- Kč (ceny jsou uváděny včetně DPH). Dle zvoleného způsobu doručení v objednávce je příslušná cena za dodání zboží připočtena k objednanému zboží a kupující tudíž odsouhlasí celkovou cenu objednávky. Dalšími možnostmi doručení jsou:

balík DO RUKY: je doručen přímo do rukou adresáta. Můžete si upravit čas nebo způsob doručení prostřednictvím internetu. Česká pošta Vás informuje o doručování balíku prostřednictvím SMS nebo e-mailem již v den podání. Pohyb balíku můžete neustále sledovat v systému Track and Trace na stránkách České pošty (sledování zásilky). V případě, že nebudete zastiženi, bude pro Vás balík připraven na nejbližší poště.

balík do ruku s platbou předem  90,- Kč
balík do ruky na dobírku  140,- Kč

balík NA POŠTU: bude doručen přímo na poštu, kterou si sami vyberete. Vyzvednete si ho, kdy se to hodí Vám. Díky SMS nebo e-mailu totiž víte, od kdy na Vás bude čekat. Sami si jednoduše vyberete poštu, na kterou má být balík dodán. Česká pošta Vás informuje o možnostech vyzvednutí prostřednictvím SMS nebo e-mailem již v den podání a znovu v okamžiku uložení balíku na poště. Pohyb balíku můžete neustále sledovat v systému Track and Trace na stránkách České pošty (sledování zásilky).

balík na poštu s platbou předem  90,- Kč
balík na poštu na dobírku  140,- Kč

 

Při objednávce zboží převyšující částku 3.000,- Kč poštovné nehradíte!!!

 

 • Vámi objednané zboží si vyzvednete/odešleme do 2 - 10 pracovních dnů ode dne připsání celkové částky za zboží na náš bankovní účet/u dobírky ode dne Vaší objednávky (viz. sekce „Jak zaplatit“), a to v závislosti na zboží, které je momentálně na skladě.
   
 • U zboží, které nebude momentálně skladem si prodávající vyhrazuje právo na vyškrtnutí (nedodání) tohoto zboží z objednávky (faktury) a následné ponížení celkové ceny kupujícímu o výše uvedené zboží.
   
 • O vyzvednutí/zaslání zboží Vám bude zaslán informativní mail.
   
 • Balné neúčtujeme.
   
 • Za vady na zboží způsobené přepravou zboží neodpovídáme.
   
 • Zboží označeno „vyprodáno“ již nelze objednat, není na skladě.
   
 • Zásilka se zbožím vždy obsahuje doklad (fakturu), který slouží pro případné oznámení vad (reklamaci).

 

Výměna zboží – neodpovídá velikost

 • V případě, že je Vám/jiné osobě objednané zboží velké či malé, je možné se dohodnout na výměně velikosti daného zboží, pokud je na skladě. V tomto případě nás kontaktujte e-mailem či telefonicky (viz. sekce „Jak objednat“).

 

Rozpor s kupní smlouvou

 • Jestliže zboží při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (např. omylem obdržíte zboží jiné velikosti či druhu), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to dle požadavku kupujícího buď výměnou zboží nebo její opravou. V takovém případě kupující postupuje jako v případě reklamace (viz. níže). Není-li možné zboží vyměnit či opravit, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny zboží nebo od smlouvy odstoupit.

 

Záruka

 • Záruční doba (záruka) zboží je 24 měsíců a začíná běžet od převzetí zboží kupujícím. Záruka se nevztahuje na opotřebení zboží způsobené jejím obvyklým užíváním a na zboží, u kterého uplynula výše uvedená záruční doba.

 

Vady zboží - reklamace

 • Jestliže má dodané zboží vady, odevzdá/zašle v záruční době kupující vadné zboží v původním obalu na adresu jedné z provozoven prodávajícího uvedenou v sekci „O nás“ spolu účtenkou, popisem vad a uvedením, jaký způsob řešení reklamace požaduje. Náklady spojené s vrácením zboží hradí kupující.
   
 • Při zasílání zboží kupující volí vhodný obal, aby nedošlo při přepravě zboží k jeho poškození či znehodnocení.
   
 • Od okamžiku odevzdání/doručení zásilky s vadným zbožím a náležitostmi uvedenými výše, začíná běžet 30 denní lhůta, ve které bude reklamace vyřízena prodávajícím.
   
 • O přijetí reklamace a způsobu vyřízení reklamace bude kupující vyrozuměn e-mailem.

 

Odstoupení od kupní smlouvy ze strany kupujícího

 • Dle zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění, má kupující (spotřebitel) právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce. V takovém případě je kupující povinen zboží odevzdat/odeslat ve lhůtě výše uvedené na adresu jakékoliv provozovny uvedenou v sekci „O nás“ (rozhodující je tedy datum odevzdání/odeslání). Zboží je nutné odevzdat/odeslat nepoškozené, bez známek užívání, v původním obalu spolu s účtenkou a zabalit vhodným způsobem, aby nedošlo k jeho poškození při přepravě. Náklady spojené s vrácením zboží hradí kupující. Po obdržení takto vráceného zboží Vám budou zaplacené finanční prostředky vráceny nejpozději do 30 dnů od odstoupení od smlouvy, a to předem dohodnutým způsobem.
   
 • Jestliže během přepravy dojde v důsledku nevhodného zabalení zboží k jeho poškození, uplatňuje kupující vzniklou škodu u přepravní společnosti.

 

 Ochrana osobních údajů

 • Odesláním závazné objednávky kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů k účelu splnění kupní smlouvy.
   
 • Veškeré osobní údaje uváděné v objednávce prodávající zpracovává v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.

 

! Upozornění: Sáček, ve kterém je zboží zabaleno není hračka – nedávat dětem do 3 let !

 

Výše uvedené obchodní podmínky jsou platné/účinné od 1. prosince 2010

  
TOPlist